Er du bekymret for en ung?

Hvis du har en bekymring for et barn eller en ung kan du henvende dig til Socialafdelingen.

Hvis bekymringen drejer sig om risiko for kriminel adfærd eller misbrug kan du kontakte SSP. Det er en mulighed at få barnet eller den unge drøftet på et §115 møde, hvor SSP, Politi, PPR og socialafdelingen vil være til stede. Kontakt en af SSP konsulenterne for yderligere info.

Anne Grundtvig
tlf. 2016 1558
annebr@nyborg.dk

Flemming Schortill

Flemming Schortill
tlf. 5159 9148
fsc@nyborg.dk

Lars Bo Ansbjerg
tlf. 2028 1291
lban@nyborg.dk

SSP-tilbud m.m.

Links til undervisningsmateriale til brug i klasserne:

Der findes rigtig meget godt materiale på nettet omkring alkohol, mobning, rygning, digital dannelse og mange andre emner. Vi har samlet en række links her på siden, som vi i SSP synes er god inspiration til undervisning eller

Forældrefiduser – Her finder forældre og skoler fiduser til stærkt forældresamarbejde omkring klassens sammenhold.

Gå op i røg: Undervisningsmateriale om tobak og rygning

Fuld af liv – en hjemmeside der skal bidrage til at udsætte alkoholdebuten, reducere alkoholindtaget og skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark. Inspirationsmateriale til forældremøder.

Alkoholdialog: undervisningsmateriale om alkohol

Sex og samfund – Undervisning om sex, krop og køn. Alle klassetrin + ungdomsuddannelser.

Sex og samfund har lavet undervisningsmateriale om flirt og grænser til 9. klasse

Demokratispillet: Demokratispillet er et interaktivt spil om grundloven og demokratiske principper. Spillet henvender sig til udskoling eller ungdomsuddannelser. (Video!) 

Mobning – om klassens sociale trivsel. Vær med til at fremme klassens sociale trivsel med vores forløb om mobning. Gennem øvelser og cases arbejder eleverne fagligt med mobning og trivsel, og de bliver klogere på, hvordan mobning i klassen kan forebygges og stoppes. For hvornår bliver drilleri egentlig til mobning, og er man med til at mobbe, hvis man kun kigger på? For alle klassetrin. 

Mobning – elevopgaver til mellemtrin – Stop mobning – Hvad kan du gøre?

Dit Liv På Nettet: ’Dit liv på nettet’ er et undervisningsmateriale indkøbt af SSP til brug i både indskoling, på mellemtrin og i udskolingen. Materialet er udarbejdet af Center For Digital Pædagogik og har til formål at hjælpe eleverne med at få en bred forståelse af det digitale liv, og skabe refleksion over deres og andres adfærd på nettet, således eleverne bliver i stand til at handle hensigtsmæssigt på de udfordringer og problematikker, som de sociale medier indeholder. Materialet består af prezi-præsentationer målrettet de forskellige klassetrin. Der er indgået aftale om, at folkeskolerne skal gennemgå materialet i løbet af et skoleår på de respektive klassetrin.

Du kan finde materialet her: https://cfdp.dk/tema/digital-trivsel/dit-liv-paa-nettet/login/

Kontakt SSP Konsulent Anne Grundtvig ved spørgsmål til materialet.

Sikker chat: Undervisningsmateriale til alle klassetrin samt specialområdet.

Aktiviteter om digital adfærd. Her finder du forslag til forløb, værktøjer og film til undervisningen om webetik, cybermobning og virtuel kommunikation. Alle klassetrin.

Social Star er et undervisningsmateriale, der lærer elever i 5., 6. og 7. klasse at afkode og forholde sig kritisk til skjult reklame på sociale medier. 

Digital genial: Aktiviteter om digital trivsel til forældremødet i indskoling og mellemtrin

WiFive: Det gode digitale fællesskab – Undervisningsforløbet er målrettet elever i 4.-6. klasse og består af i alt fire moduler, som tilsammen skal sikre et godt fundament for arbejdet med digital dannelse. Hvert modul kan afvikles på to undervisningslektioner og omhandler følgende fire emner: den gode tone, teknologiforståelse, den gode stil og sikkerhed online. Til hvert modul hører en undervisningsvejledning, øvelser og en PowerPoint-præsentation. Vi har således forsøgt at gøre det så nemt som muligt at integrere forløbet i undervisningen. Til undervisningsforløbet hører også det ”digitale kørekort”, der med fordel kan tages som afslutning på forløbet. Her får eleverne mulighed for at afprøve deres digitale færdigheder og refleksionsevner i virkelighedsnære situationer. https://wifive.dk/kursus/

Digital Ung: Digital Ung er et dialogbaseret undervisningsmateriale, som understøtter elevernes medborgerskab. Materialet er udarbejdet til folkeskolens ældste klasser og kan benyttes af lærere, pædagoger og andre med tilknytning til unge. (Video!) 

Mediernes virkelighed: Alle kan blive redaktører af deres egne Tv-kanal på YouTube, og man kan stort set skrive, hvad man vil på Facebook og andre sociale medier. Undervisningsmateriale henvendt til udskoling. 

Når børn og unge deler intime billeder på nettet: et inspirationsmateriale om de menneskelige og juridiske konsekvenser. Udskoling 

Vi holder hackerne ude: Et handlingsorienteret undervisningsmaterialet i it-sikkerhed, der gennem øvelser og små ændringer i vaner øger de unges it-sikkerhed. Til udskoling og ungdomsuddannelser. 

Nettets Vildveje – et inspirationsmateriale om løgn, manipulation og propaganda online. 9. klasse og ungdomsuddannelser. 

Omtanke online Omtanke Online – et digitalt læremiddel til grundskolens overbygning, ungdomsuddannelser og fritidstilbud, der har til hensigt at skabe dialog og refleksion i klasserummet og gennem undervisningen at give eleverne redskaber til at begå sig online med omtanke med vægt på, at skærpe elevernes kommunikationskritiske kompetencer og etiske forståelse: http://omtankeonline.dk/

Kontakt os

Hey! Send os en besked, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Not readable? Change text. captcha txt