Åben dør

SSP samarbejder med alle skoler og uddannelsesinstitutioner i Nyborg kommune, både folkeskoler, privat- og friskoler, specialskoler, Nyborg Gymnasium og FGU.

På de store skoler er der lavet aftale om, at SSP en gang om ugen har ’Åben dør’, typisk henover spisepausen. Her kan eleverne henvende sig til SSP medarbejderen med stort og småt og SSP har lokaler på skolerne til private samtaler, hvis der er brug for det.

Vi kommer fast og har Åben dør på følgende skoler:

Birkhovedskolen: Anne kommer tirsdage fra 11 – 12

Danehofskolen: Flemming kommer torsdage fra 10.30-11.30

4Kløverskolen: Lars Bo kommer torsdage fra 11-12

Vibeskolen: Flemming kommer onsdage fra kl. 11-12

Heldagsskolen: Flemming kommer hver 2. uge fra kl. 11-12 i ulige uger.

Nyborg Gymnasium: Anne og Flemming kommer hver 2. fredag fra 11- 12

FGU: Flemming og Anne kommer onsdage fra 11-12

STU: Anne og Flemming kommer torsdage fra 11.30-12.30

Undervisning/forældremøder

Undervisning 6. -9. klasse:

En gang om året er SSP på besøg i alle 6. – 9. klasser for at undervise i social pejling. Forskning har vist, at vi mennesker forsøger at leve op til det, vi tror er andres forventninger til os. Det har imidlertid vist sig, at forestillingerne om andres forventninger ofte er forkerte og har en tendens til at være forvrængede og præget af sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Mange tror, at andre mennesker er mere risikovillige, end de selv er, og forsøger at leve op til det – en tendens, der specielt er udbredt i de unge år, hvor kammerater og det sociale liv har stor betydning i de unges livsverden. Vi kommer bl.a. ind på emner som alkohol, rygning, hash og sociale medier som alle er emner der har vist sig, at kunne begrænse de unges misforståede forestillinger om andre og nedbringe de unges risikoadfærd.

Forældremøder:     

3.-4. klasse: Dit barns liv på nettet

6. klasse: Alkohol

8. klasse: Social pejling og flertalsmisforståelser – elevernes resultater

Dit liv på nettet

’Dit liv på nettet’ er et undervisningsmateriale indkøbt af SSP til brug i både indskoling, på mellemtrin og i udskolingen. Materialet er udarbejdet af Center For Digital Pædagogik og har til formål at hjælpe eleverne med at få en bred forståelse af det digitale liv, og skabe refleksion over deres og andres adfærd på nettet, således eleverne bliver i stand til at handle hensigtsmæssigt på de udfordringer og problematikker, som de sociale medier indeholder. Materialet består af prezi-præsentationer målrettet de forskellige klassetrin. Der er indgået aftale om, at folkeskolerne skal gennemgå materialet i løbet af et skoleår på de respektive klassetrin.

Kontakt SSP Konsulent Anne Grundtvig ved spørgsmål til materialet.

Milife

SSP og Nyborg Ungdomsskole tilbyder undervisningsforløb i MILIFE som er et uddannelses- og dannelseskoncept i personlig og social kompetenceudvikling for børn og unge. Det er baseret på den nyeste forskning, der med al tydelig viser, at den bedste læring sker i forbindelse med højt selvværd, høj involvering, positiv energi, fysiske aktiviteter, støttende relationer samt med indhold og læringsmiljøer, der er udfordrende, engagerende og meningsfulde.

Kontakt os

Hey! Send os en besked, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Not readable? Change text. captcha txt