Vil du videre?

Uddannelsesraketten er et tilbud for unge der har gennemført deres undervisningspligt.
Vi arbejder målrettet sammen med dig på at gøre dig parat til uddannelse og job

UddannelsesRaketten logo

Uddannelsesraketten hører under Nyborg Ungdomsskole. Vores lokaler ligger på Hyrdegyden 4 i Nyborg, hvor vi har hjemme på 1. salen.

Uddannelsesraketten er et forløb for dig, som har gennemført din undervisningspligt men som stadig mangler noget for at være klar til at starte i uddannelse eller job. Det er en individuelt tilrettelagt indsats, som skal sikre dig den korteste vej til ud- dannelse og job. I Uddannelsesraketten arbejder vi med alle aspekter af ungdomslivet – nemlig den fagfaglige undervisning, uddannelse og vejledning og fritidsdelen.

For at starte i Uddannelsesraketten skal du indstilles af din UU-vejleder og der kræves følgende af dig:

• Du har gennemført din undervisningspligt
• Du er ikke umiddelbart klar til at starte på en ungdomsuddannelse eller job
• Du er parat til at der sker en udvikling i dit liv
• Du er indstillet på at deltage aktivt
• Du har lyst til at komme i praktik

Din UU-vejleder sender din indstilling til Uddannelsesrakettens visitationsudvalg, som gennemgår indstillingen og giver besked om du kan få en plads i Uddannelsesraketten.

Et forløb i Uddannelsesraketten kan være af kortere eller længere varighed og er helt individuelle fra elev til elev. Vi har løbende optag, og derfor vil der være et flow af elever gennem året.

Det er en helhedsorienteret og håndholdt indsats, der skal afklare dig i forhold til uddannelses- og jobvalg. Du bliver undervist i dansk og matematik og dette kan være prøveforberedende. Derudover indgår der andre indsatser som fx livsduelighed, praktik og overgangsmentor etc.(se side 4-5) som en væsentlig del af indsatsen. I fritidsdelen vil der være mulighed for at få hjælp til at søge fritidsjob, gå til sport og øge sit netværk.

Under dit forløb vil du være tilknyttet uddannelses- koordinatorerne, som hjælper dig med et tilrettelægge et målrettet forløb i Uddannelsesraketten. Forløbet tilrettelægges, så det giver bedst mulig mening i forhold dit udgangspunkt og dine ønsker for fremtiden.

Sådan kommer du videre

Uddannelsesraketten

Efter uddannelsesraketten

Overgangsmentor

Når du er færdig med dit forløb i Uddannelsesraketten slipper uddannelseskoordinatorerne ikke forbindelsen til dig. Der vil du indgå i et forløb, hvor du vil få en overgangsmentor. Det skal sikre dig en god start på din uddannelse eller dit job. Tilbuddet kan rumme hjælp til mange forskellige ting. Det kan fx være ansøgning om Ungdomskort og SU, kontakt til uddannelsessted eller arbejdsgiver, trivsel etc. Opfølgningen vil bestå af samtaler og evt. besøg på uddannelsessteder eller arbejdsplads ved behov.

Vi tilbyder også

Frikvarteret

Frikvarteret er et aftentilbud, der afholdes ca. hver anden uge i skoleåret. Indholdet kan være temaaftener, ture ud af huset etc. Tilbuddet bredes ud til unge, som har brug for udvide deres netværk

Ungetelefonen Nyborg

Ungetelefonen Nyborg er et tilbud til om anonym rådgivning til alle unge bosat i Nyborg Kommune. Ungetelefonen holder åbent onsdage fra 14-22, hvor der er mulighed for at ringe og tale med en voksen. De voksne har tavshedspligt, og der er mulighed for at taleom alle emner. Det er også muligt at kontakte Ungetelefonen pr. sms på andre tidspunkter og så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.

Projekt Fritid

Projekt fritid er et tilbud til unge, som skal etableres i fritidslivet gennem foreninger eller lignende. Uddannelsesraketten etablerer et samarbejde med foreningslivet, og vil der igennem tilbyde unge en håndholdt indsats i forhold til at få et aktivt fritidsliv.

Efterskolementor

Efterskolementor er et tilbud om et undervisningsforløb i efterskoleliv. Der vil være et antal undervisningsgange henover foråret som optakt til at den unge skal starte på efterskole. Indsatsen vil følge den unge i den første tid på efterskolen, således at det bliver en tryg og god opstart og der tages hånd om de vanskeligheder der kan opstå.

Personale

Uddannelseskoordinator
Leshly Johnsby
tlf. 2345 2257

Uddannelseskoordinator
Christina Markuslund
tlf. 2014 9032

Kontakt os

Hey! Send os en besked, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Not readable? Change text. captcha txt