logo_VSU

Sindslidende

Undervisningstilbud for unge og voksne med psykisk sårbarhed

Unge og voksne med psykiske eller sociale vanskeligheder bliver enten undervist på Nyborg Ungdomsskoles afdeling på Ringvej 1B, Nyborg eller på bosteder og væresteder for borgere med psykiske vanskeligheder. I enkelte tilfælde kan undervisningen foregå i kursistens eget hjem.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov og mål. Samtidig lægges der vægt på betydningen af at indgå i en gruppe af ligestillede.

Målet med undervisningen er at fremme deltagerens livskvalitet igennem undervisning, der er almendannende, personligt udviklende, socialt kvalificerende og rettet mod en aktiv, ligeværdig deltagelse i samfundslivet.
Interesserede er altid velkommen til at kontakte centret for yderligere information. For yderligere information kan du kontakte vejleder Camilla Frydenlund, telefon 63 33 81 66, mobil 24 66 93 21, e-mail: cfr@nyborg.dk

Senhjerneskadede

Undervisningstilbud til dig, som har fået en hjerneskade

Vi underviser kursister med en sent erhvervet hjerneskade på hold i Nyborg Ungdomsskoles lokaler på Ringvej 1B, Nyborg. Enkelte kursister kan modtage undervisning i eget hjem. Undervisningen sker i tæt samarbejde med terapeuter, pædagoger, sagsbehandlere og pårørende.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov og mål. Samtidig lægges der vægt på at indgå i en gruppe af ligestillede.

Målet med undervisning er

  • At give kursisterne nye handlemuligheder i hverdagen
  • At lære kursisterne at genetablere eller kompensere for deres tabte funktioner
  • At hjælpe kursisterne med at lære deres nye identitet at kende

Interesserede er altid velkommen til at kontakte centret for yderligere information eller en samtale. Kontakt vores senhjerneskade-team. Kontaktperson er lærer Lisbeth Skotte, telefon 63 33 81 60, eller 63 33 81 65, e-mail: lss@nyborg.dk

VSU-folder for hjerneskadede

VSU Brugerbestyrelsen

Personale

Thea L. Hansen

Pædagog
Thea L. Hansen
tlf. 6333 8160

Camilla Frydenlund

Lærer
Camilla Frydenlund
tlf. 6333 8160

Lisbeth Skotte

Lærer (vejleder SH)
Lisbeth Skotte
tlf. 6333 8160

Alice Majgaard

Medhjælper SH
Alice Majgaard
tlf. 6333 8160

Kontakt os

Hey! Send os en besked, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Not readable? Change text. captcha txt