logo_VSU

Undervisningens indhold

I samarbejde med deltageren og evt. pårørende tilrettelægger vi en undervisning, der sigter mod at afhjælpe eller begrænse virkningerne af handicappet.

Dette kan f.eks. være at arbejde med

 • Samtale / alternativ kommunikation /moderne kommunikationsmidler
 • Kognitiv undervisning – opmærksomhed, koncentration, hukommelse og problemløsning
 • Indsigt i følgevirkninger og fremtidige muligheder
 • Kognitive strategier
 • Sociale færdigheder
 • Fysisk aktivitet
 • Kreative aktiviteter

Hvem kan deltage

Undervisningen henvender sig til voksne med erhvervet hjerneskade forårsaget af en hjerneblødning, hjerneblodprop, arbejdsskade, trafik­uheld eller andet. Følgerne kan være svigtende hukommelse og koncentration, vanskeligheder med sproglige færdigheder og talbehandling eller problemer med strukturering af hverdagen.

Undervisningsforløb

Undervisning og befordring til undervisning er gratis. Et undervisningsforløb for mennesker som har erhvervet en hjerneskade, indeholder en række faser:

 1. Henvendelse: Du, en pårørende eller en professionel inden for behandler-området henvender sig til skolen.
 2. Orienterende møde: På et møde enten hjemme hos dig eller på skolen afdækkes dit behov for undervisning og mulige individuelle målsætninger samt behov for befordring. Efterfølgende tilbydes du et besøg og et praktikforløb på et undervisningshold.
 3. Visitation: På et møde fastlægges undervisningens omfang og målsætning.
 4. Undervisning: Undervisningen foregår på hold med op til otte deltagere. Du bliver fulgt af en kontaktlærer igennem hele forløbet, som løbende evaluerer undervisningen. Hvis undervisningens mål ikke er nået, eller nye mål kan opstilles, revisiteres til fortsat undervisning.
 5. Udslusning: Undervisningen er af begrænset varighed. Du og kontaktlæreren planlægger sammen muligheder efter endt udslusning.

Hvis du er utilfreds med en afgørelse vedrørende Voksenspecialundervisning, kan du klage til klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Klagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål vedrørende specialundervisning for voksne.

www.klagenaevnet.dk

Klub 17

Nyborg Ungdomsskole, driver et værested for voksne med erhvervet senhjerneskadede fra Nyborg Kommune. Du kan derfor efter afsluttet undervisning i Voksenspecialundervisningen deltage i Klub 17’s aktiviteter.

Se nærmere i denne folder om Klub 17.

Links

Hjerneskaderådgivningen
Rytterkasernen 17, st.
5000 Odense C
Tlf.: 63 75 03 80
E-mail: hjerneskaderaadgivningen@odense.dk
Hjemmeside: www.hjerneskaderaadgivningen.dk

Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf.: 36 75 30 88
E-mail: admin@hjernesagen.dk
Hjemmeside: www.hjernesagen.dk

Hjerneskadeforeningen
Handicappens Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf.: 43 43 24 33
Hjemmeside: www.hjerneskadet.dk/hjerneskadeforeningen

Videnscenter for Hjerneskade
Sanatorievej 32
7140 Stouby
Tlf.: 75 89 78 77
E-mail: info@vfhj.dk
Hjemmeside: www.vfhj.dk

Socialstyrelsen
Viden til gavn
Edisonsvej 18
5000 Odense C
Tlf.: 72 42 37 00
Hjemmeside: www.socialstyrelsen.dk

www.nyborg.dk

www.vejviserforsenhjerneskadede.dk

www.hjernesagen.dk/lokalforeninger/hjernesagen-i-nyborg-og-kerteminde-kommuner

Kontakt os

Hey! Send os en besked, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Not readable? Change text. captcha txt