logo_VSU

Undervisningens indhold

I samarbejde med dig og dine nærmeste tilrettelægger vi en undervisning, der sigter mod at afhjælpe eller begrænse virkningerne af handicappet.

Dette kan f.eks. være at arbejde med

 • Samtale / alternativ kommunikation /moderne kommunikationsmidler
 • Kognitiv undervisning – opmærksomhed, koncentration, hukommelse og problemløsning
 • Indsigt i følgevirkninger og fremtidige muligheder
 • Kognitive strategier
 • Sociale færdigheder
 • Fysisk aktivitet
 • Kreative aktiviteter

Hvem kan deltage

Undervisningen henvender sig til unge og voksne med personlighedsmæssige, psykiske og sociale vanskeligheder. Følgerne af disse vanskeligheder kan være hukommelses- og koncentrationsvanskeligheder, manglende initiativ og færdighed i at omgås andre mennesker.

Undervisningsforløb

Undervisning og befordring til undervisning er gratis. Et undervisningsforløb for en kursist med en sindslidelse indeholder en række faser:

 1. Henvendelse: Den enkelte, en pårørende eller en professionel inden for behandler-området henvender sig til VSU Nyborg.
 2. Orienterende møde: På et møde enten hjemme eller på specialundervisningscentret afdækkes behovet for undervisning og mulige individuelle målsætninger samt behov for befordring. Efterfølgende tilbydes kursisten et besøg og et praktikforløb på et undervisningshold.
 3. Visitation: På et møde fastlægges undervisningens omfang og målsætning.
 4. Undervisning: Undervisningen foregår fortrinsvis på små hold. Hver kursist bliver fulgt af en kontaktlærer igennem hele forløbet, som løbende evaluerer undervisningen. Hvis undervisningens mål ikke er nået, eller nye mål kan opstilles, revisiteres til fortsat undervisning.
 5. Udslusning: Undervisningen er af begrænset varighed. Deltageren og kontaktlæreren planlægger sammen muligheder efter endt udslusning.

Hvis du er utilfreds med en afgørelse vedrørende Voksenspecialundervisning kan du klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Klagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål vedrørende specialundervisning for voksne.

www.klagenaevnet.dk

Links

Nyborg Kommune
www.nyborg.dk

Landsforeningen SIND
Hostrups Have 50, 5 sal
1954 Frederiksberg C
Tlf.: 35 24 07 50
Fax: 35 36 11 36
E-mail: landsforeningen@sind.dk
Hjemmeside: www.sind.dk

European Agency for Development in Special Needs Education
Hjemmeside: www.european-agency.org/index.html

PsykiatriFonden
Carl Nielsens Allé 9
2100 København Ø
Tlf.: 39 29 39 09
Fax: 39 29 39 15
E-mail: pe@psykiatrifonden.dk
Hjemmeside: www.tabu.dk

Kontakt os

Hey! Send os en besked, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Not readable? Change text. captcha txt